#W Senior Ingeniør Teknisk Sikkerhet, Bergen og Stavanger

Bergen og Stavanger

Candidates without NORSOK-experience or norwegian workingpermit, will not be considered

Varighet: 2 år

Beskrivelse:

Jobben går ut på teknisk sikkerhet i kundens prosjektportefølje med offshore og onshore studie-, design og gjennomføringsprosjekter. Bør kunne jobbe med hele spekteret innen sikkerhet i design (teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og evt. ytre miljø).

Du bør ha bred og god kompetanse innen teknisk sikkerhetsdisiplin (spesial-kompetanse innen teknisk sikkerhet kan veie positivt). Dette inkluderer tekniske sikkerhetssystemer, barrierer og performance standards ihht. NORSOK S-001 (og TR1055), risikoanalyser og risikovurderinger, HAZID/HAZOP/SAFEOP, designgjennomganger, SIS/SIL, prosessikkerhet, beredskap, etc. Kompetanse innen arbeidsmiljø­vurderinger, støy & vibrasjoner, human factors/HMI, material­håndtering, pakkeoppfølging og ytremiljø er fordelaktig, men ikke absolutt krav.

Lokasjon: Stavanger, Bergen, Oslo, Sandefjord
Språk: Må kunne beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
Oppstart Snarest Mulig

Oppgaver:

Utarbeidelse av designunderlag, detaljengineering og rapportering
Gjennomføre analyser og vurderinger, utarbeide/sjekke/oppdatere dokumenter og tegninger
Bidra på og/eller lede risiko-/sikkerhetsgjennomganger og konstruksjonsgjennomganger
Rådgivning for andre engineeringdisipliner ifm. sikkerhetsutfordringer og -krav
Multidisiplin samhandling i prosjekter og med kunder
Oppfølging av tredjepartsleveranser

Kvalifikasjoner:

BSc eller MSc innen relevant fagområde
Erfaring innen utførelse av studiearbeid, modifikasjonsprosjekter og/-eller vedlikeholds­prosjekter innen offshore/onshore engineering og design
Godt kjennskap til norsk (og internasjonale) regelverk og standarder
En fordel om man har jobbet med norske operatører som kunde og har kjennskap til deres systemer og installasjoner
Må være proaktiv og selvgående, ta initiativ og ta ansvar for sine leveranser, og være god på samhandling og kommunikasjon med andre disipliner og med kunden.

Søk nå!

More Openings

Share This Job