#A LCI Koordinator

Stavanger, Haugesund, Bergen

Locations: Stavanger, Haugesund or Bergen

Lokasjon: Bergen og Stavanger

Varighet: 2 år

Verktøy:

·         Procosys
·         STID
·         SAP (M5)
·         Excel
               
Kompetanse:

·         Min. 2 års erfaring som LCI koordinator for modifikasjonsprosjekter med store industriaktører
·         God forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt
·         Solid erfaring fra dokumentstyringssystemer og dokumenthåndtering.
·         God multidisiplin forståelse og forståelse av teknisk dokumentasjon.
 
Arbeidsoppgaver:

·         Støtte egen organisasjon for å sikre planlegging og forutsigbarhet mtp LCI
·         Verifisere og levere LCI-leveranse og LCI-innsamling fra Wood til kunde, og mellom Wood og utstyrsleverandører/underkontraktører ihht. prosedyrer og kundekrav.
·         Koordinering av LCI-leveransene før endelig overlevering til kunde til i kundesystem og sikre dataflyt mellom prosjekteringsregisteret og kundens systemer.
·         Dokumentstyring for prosjekterings- og leverandørdokumentasjon.
·         Oppdatering av interne og eksterne prosjektrelaterte databaser.
·         Sikre at prosjektrelaterte prosedyrer og kunders krav til dokumentstyring blir fulgt.
 
Utdannelse:

·         Høyskole eller universitet, gjerne innenfor teknisk fag
 
Språk:
·         Norsk muntlig og skriftlig
·         Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig.

Søk nå!


Søk nå!
Scroll to Top