#A1058 Automation – ICT/Cyber Security

Oslo

Assignment Description
Vi søker en erfaren ICT/Cyber Security ressurs for et Offshore vind prosjekt.
Arbeidsoppgaver:
Implementere strategier, spesifikasjoner, designdokumentasjon og rapporter for cybersikkerhet og nettverks-infrastruktur for industrielle automasjon- og kontrollsystem
Sikre at design er i henhold til gjeldende krav til nettverksinfrastruktur og cybersikkerhet, og i henhold til gjeldende relevante internasjonale standarder.
Gjennomføre møter og samarbeid med leverandører og kunder
Gå gjennom og verifiser at valgt nettverksarkitektur og cybersikkerhet blir overholdt hos leverandører og i prosjektgjennomføring.
Komme med anbefalinger på endringer/design/tilpasninger av nettverksinfrastruktur, både fysisk og konfigurering.
Bidra med å utvikle arbeidsprosesser, metoder og sjekklister for å sikre ønsket resultat i prosjektene.
Gå gjennom, godkjenne og kommentere på leverandørdokumentasjon (typisk topologitegninger, funksjonelle beskrivelser og testprosedyrer)
Delta på tester hos leverandører og på bygge-site. Dette inkluderer gjennomgang, testing og verifisering av installert utstyr og at konfigurasjon og oppsett er i henhold til design og krav. Typisk utstyr er brannmurer, svitsjer, rutere osv.
Sårbarhetstester og eventuelt penetrasjonstester hos leverandører og på bygge-site som kan avdekke eventuelle svakheter.
Sikre at digital infrastruktur på bygge-site er i henhold til cybersikkerhetskrav.
Evaluere endringer og forespørsler om endringer i IT infrastruktur og virkningene det kan ha på cybersikkerhet.

Qualifications Required

Master grad
Lang erfaring med kontroll/automasjonssystemer og god kjennskap til industrielle kommunikasjonsprotokoller.
Dokumentert erfaring fra nettverksarkitektur og design.
Dokumentert erfaring fra cybersikkerhet løsninger fra tidligere nybygg prosjekter
Dokumentert Cybersikkerhets-kunnskap
IP-, nettverk- og infrastrukturutvikling og design, generelt og med tanke på sikkerhet
Erfaring fra operativsystemer og sluttbrukerplattformer, med henblikk på sikkerhet
God forståelse med utarbeidelse av sikkerhets- og sårbarhetsvurdering og risikovurdering
Erfaring med sårbarhetstesting, penetrasjonstesting og avdekking av svakheter i IT infrastruktur
God kunnskap og erfaring fra energi/offshore-bransjen og kjennskap til gjeldende relevante forskrifter og regelverk, som NORSOK, ISO/IEC 62443, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27019, NIS directive etc.

Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
Like å jobbe i multikulturelle team
Evne til å jobbe selvstendig så vel som i team
Systematisk og nøyaktig
Høy lojalitet til leveranser og kvalitetskrav
Er proaktiv og en relasjonsbygger
Kunne bygge nettverk, søke råd og dele egne erfaringer med andre
Meget gode engelsk kunnskaper – muntlig og skriftlig

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top