Commissioning Engineer – Systems Engineering, Integration, and Test, Trondheim

Trondheim

Start date:As soon as possible

End date:04/26/2024

Project: Equinor V&M H North

Språk: Norsk, engelsk eller skandinavisk

NORSOK-experience is mandatory!

Arbeidsoppgaver:

Forberede og opprettholde prosjektets avslutningssystem.
Følge opp leverandører og underentreprenører ved mekanisk ferdigstillelse, konservering og endelig levering.
Sørge for at helse-, sikkerhets-, miljø- og beredskapsaspektene blir grundig vurdert, planlagt, implementert og fulgt opp for idriftsettelsesaktiviteter.
Delta på og verifisere fabrikkaksepttesting på leverandørens sted når det er nødvendig.
Utvikle og opprettholde systemgrensetegninger i tråd med prosjektets avslutningsstrategi.
Utvikle og levere tverrfaglige testprosedyrer.
Følge opp mekanisk ferdigstillelse på byggeplassen.
Koordinere og utføre tverrfaglig sjekk av mangler i samarbeid med kunden.
Planlegge, forberede og gjennomføre idriftsettelse og oppstart på tverrfaglig nivå. Forberede og ta ansvar for endelig overlevering til kunden.

Utdanning:

Mastergrad eller bachelorgrad i relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Kvalifikasjoner:

Ingeniør med helst minimum 3 års erfaring eller tilsvarende praksis innen idriftsettelse, helst sertifikat for fullført læretid. Arbeidserfaring kan kompensere for formell utdanning.
God forståelse for arbeidsprosedyrer innen alle fagområder.
Evne til å arbeide i team og se behov og avhengigheter fra andre fagområder.
Erfaring med mekanisk ferdigstillelse og utførelse (idriftsettelse) fra vedlikeholds-/modifikasjonsprosjekter.
Resultatorientert, gode samarbeidsevner, ansvarsbevissthet, evne til å drive arbeidsprosesser og koordinere aktiviteter. Må ha gyldig offshore-sertifisering.

Candidates without NORSOK-experience will not be considered

Søk nå!

Scroll to Top