Discipline Task Responsible – Process, Trondheim

Trondheim

Language: Norwegian and English

Varighet: ASAP- 02/26/2026

Oppgaver:

Lede og overvåke alle prosesstekniske aktiviteter, inkludert design, analyse og optimalisering, for oppgaven som er tildelt.
Forberede nøyaktige estimater for arbeidstimer, tidsplaner og kommunisere umiddelbart eventuelle behov for ressurser til fagansvarlig.
Sikre at jobben skrider frem i henhold til planen og opprettholde nødvendige kvalitetsstandarder, som ISO 9001 eller prosjektspesifikke retningslinjer.
Fastsette oppgavedatoer for personell som er involvert i oppgaven.
Overvåke og tildele arbeid til prosessteamet, og sikre effektiv planlegging og oppgavefordeling.
Opprettholde effektiv kommunikasjon med kunder, oppgaveledelse og andre fagansvarlige for å sikre nøyaktig og rettidig utveksling av informasjon.

Erfaring:


Minimum 3 års erfaring som fagansvarlig.
God kunnskap om relevante designregler og standarder, inkludert PEM.
Kjennskap til metoder, verktøy, prosesser og aktiviteter innen fagområdet i relevante utførelsesfaser, samt krav til samhandling med andre fag og parter.
Forståelse for EMM-planleggingsprinsipper, overordnet funksjonalitet og informasjonsflyt mellom CPS (Kontroll- og beskyttelsessystem).
Adekvat kunnskap om kontrakthåndtering, budsjettering, endringshåndtering og risikostyring.
Sterke ferdigheter innen kompressorsystemer.
Mastergrad i prosessteknologi eller tilsvarende.
Kompetanse i bruk av Unisim og Hysys, bransjestandard prosessimuleringsprogramvare.
Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
Sterke lederegenskaper, proaktiv tilnærming og utmerkede kommunikasjons- og koordineringsevner.
Erfaring med å håndtere komplekse prosessstudier og ta ansvar for dem.

Søk nå!

Candidates without NORSOK-experience and norwegian workingpermit will not be considered

Scroll to Top