Disiplinansvarlig struktur ingeniør

Stavanger

Assignment Description:

• Disiplinansvar i gitte prosjekter (disiplinansvarlig ingeniør – DRE)

• Utarbeide gode og praktiske strukturelle løsninger

• Være ansvarlig for gitte oppgaver (timeforbruk og progress iht. plan)

• Kontinuerlig kommunisere med relevante disipliner for utførelse av gitt arbeid

• Oppfølgning av underleverandører/verft ifb. innkjøp/fabrikasjon

• Utarbeide engineering input til fabrikasjon- og arbeidspakker (installasjonsmetode)

• Ved behov utføre strukturdesign og/eller strukturberegning

• Utarbeide og sjekke relevante dokumenter (strukturtegninger og/eller beregningsrapporter)

Qualifications Required:

• Master eller bachelor grad som struktur ingeniør
• Minimum 5-10 års som disiplinansvarlig ingeniør (DRE) innen struktur disiplinen for offshore relaterte prosjekter på norsk sokkel
• God forståelse av statikk og stålkonstruksjoner
• Fortrinnsvis erfaring fra offshore rigging eller feltingeniør
• God forståelse av installasjonsmetode
• Kjennskap til de vanligste produkter innen offshorekonstruksjoner
• Bakgrunn som struktur designer og/eller strukturberegner
• God kjennskap til relevante NORSOK, Eurocode og DNV-standarder
• Kjennskap til bruk av PDMS/E3D og/eller StaadPro, Sesam og MathCAD
• Office standard software
• Flytende norsk kunnskaper; skriftlig og muntlig
• Gode engelsk kunnskaper; skriftlig og muntlig

Krav til sertifikater:

Det kan bli behov for at kandidaten må reise offshore. Dersom kandidaten pr. dags dato har gyldig offshoresertifikat (grunnleggende sikkerhetskurs for offshore reiser) er det en fordel. Dersom han ikke har det kan foreligge en mulighet for at dette må tas dersom utreise offshore blir nødvendig i prosjektet.

Duration: 10.01.2022 – 31.12.2023
Location: Stavanger

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top