Disiplinleder Rør og Mekanisk, Lindesnes

Lindesnes

Candidates without norwegian fluent languageskills or norwegian workingpermit, will not be considered

Varighet: 1.1.2024-30.12.2024 med mulighet for forlengelse

Språk: God kompetanse i norsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

  • En stilling som er utfordrende, variert og interessant innenfor faget.
  • Et veletablert fagmiljø med erfarne og kompetente kollegaer.
  • Muligheten til å arbeide hjemmefra 1-2 dager i uken.
  • Hjemmekontor: 1-2 dager i uken, men må påberegne noe mer i oppstarten for å bli godt kjent

Rollen tilhører Teknisk Engineering, men rapporterer daglig til prosjektleder
Disiplinleder Rør og Mekanisk er ansvarlig for kommunikasjon og effektiv ressursforvaltnng innenfor sin disiplin, inkludert eksterne ressurser.

Fokus i Mulighetsstudie/konseptstudie/forprosjekt

Bidra med teknisk fagkompetanse rør og mekanisk
Kostnadsestimat
Beskrive omfang og avklare konsulentbistand i forhold til tegninger, modell, etc.
Vurdere om dte er tilstrekkelig kapasitet på hjelpesystemene
Fokus i design/prosjekteringsfase
Oppgaver/Tema
Sikre rett materialkvalitet på rør, ventiler og utstyr ift. produktkontakt og korrosjon
Sikre at utstyr er riktig dimensjonert ift designkriterier, regelverk osv. (Pumpe spec, Tank-spec, Reg ventil spec, Utstyr spec (større), Ventil spec, VV-spec etc)
Sikre at tilkomst til nytt utstyr blir ivaretatt i forhold til f.eks. vedlikehold eller utskiftninger.
Valg av riktig utstyr, basert på URS, GTS’er, rørmaterialdatablad og gjeldende regelverk.
Sikre at nødvendige beregninger blir utført for prosjektering av rørsystemer og utstyr
Utarbeidelse av utstyrsspesifikasjoner
ansvarlig for å etablere rett installasjonsundelag for rør og mekanisk, f.eks. produksjonstegninger
Innhenting av tilbud innen for sitt fagområde. Både for utstyr og eksterne entreprenører
Bestilling av utstyr
Bestilling av konsulentbistand
Bestilling av entreprenører
Kontroll av ordrebekreftelser
Deltakelse på FAT
Sikre iveretakelse av regelverk (ATEX, trykkdirektiv, maskinforskrift)
Deltakelse på What If gjennomgang og P&ID gjennomgang
Utarbeidelse av, event. input til, fremdriftsplan innenfor fagområdet
Sikre kommunikasjon med utstyrs- og hjelpesystemanvarlig og avklare behov for dedikert internt fagpesonell for prosjektet.
Modellgjennomgang, spacemanagement
Utarbeide IQ protokoller

Fokus i utførelsesfase

Oppgaver/Tema
Mottak av utstyr, inkl. mottakskontroll.
Fremdriftsrapportering
Innkjøp av kritiske reservedeler
Kontroll av installasjon (IQ sjekklister)
Oppfølging av entreprenører. Fremdrift, kvalitet, HMS, etc.
Rapportering og kostoppfølging av innkjøp og kontrakter.
Oppstartsbefaring

Fokus i avslutningsfase

Oppgaver/Tema
Klargjøre avsluttende IQ dokumentasjon
Vedlikehold i VSL etablert for utstyr
Etablere artikkelnr for reservedeler og tilknytte utstyr
Alt utstyr med ID-nr være i status “installert” i VSL
ID dokumentasjon etablert og arkivert
IQ gjennomgang med QA, prosjektleder og kunde.
Etablere IQ rapport
Sikre at nødvendig opplæring på R&M utstyr

Søk nå!

Scroll to Top