#E1098 Erfaren HSE Rådgiver

Stord

Description about project/department:

Johan Castberg Project ved Aker Stord

Description about task and responsibilities:     

• Støtte og sikre sikker gjennomføring av prosjektet gjennom aktiv tilstedeværelse i felt/ byggeplass.

• Delta i implementering av felles EQN / Aker HMS aktivitetsplan

• Tett samarbeid og støtte til arbeidsstyrke og formenn

• Tett samarbeid med vernetjeneste

• Delta i risk gjennomganger, SJA, treningssaktiviteter, coaching av arbeidsstyrke etc

• Rapportere og følge opp observasjoner og hendelser i system for uønsket hendelse rapportering (Synergi)

• Gjennomføre sikkerhetssamtaler med personell i felt

• Støtte og oppfølging ifbm hendelser. Delta i granskninger ved behov.

• Gjennomføre observasjoner, inspeksjoner og verifikasjoner i felt.

Competence Requirements:

• Relevant erfaring innen HMS

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

• Kunne kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk.

Language Requirements: English and Norwegian

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top