#W1028 Engineering Manager MMO

Stavanger eller Bergen
Stilling:Engineerings Manager MMO
Språkkrav:Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Utdannelse:Relevant Bachelor- eller Masterutdanning
Kompetanse og erfaring– Solid teknisk kjennskap fra flere disipliner
Disiplinledererfaring fra større prosjekter
Erfaring fra V&M/MMO og Equinor som kunde
– God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne topside
modifikasjonsprosjekter
Ansvar– Et overordnet ansvar for alle aktiviteter relatert til prosjektering
– Et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av designoppgaver i hele prosessen fra oppmåling frem til
ferdig design med tilhørende teknisk oppfølging under fabrikasjon og installasjon. Dvs. med tilhørende
oppfølging av fremdrift og økonomi innenfor definerte planer og budsjettrammer
– Ansvarlig for tekniske og økonomiske valg relatert til tekniske løsningeridentifisering av
endringer/endringshåndtering i prosjektet
– Ansvarlig for koordinering mellom alle disiplinene i prosjektet.
– Overordnet ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av prosedyrer for arbeidet som utføres
Personlige egenskaperTar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon
Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater
Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ
Arbeidsoppgaver– Planlegge, legge til rette og følge opp designarbeidet. Dvs. innen oppmåling, tegning, beregning, teknisk
underlag for anskaffelse, teknisk oppfølging og as-built oppdatering
– Rapportere fremdrift for prosjektering per aktivitet en gang per uke samt initiere korrektive tiltak ved behov
– Gi input til uke- og månedsrapporter
– Koordinere håndtering av tekniske avklaringer Optimalisere og tilpasse ressursbehov
– Registrere og følge opp avvik og uoverensstemmelser innen design
– Delta og lede prosjekteringsmøte med alle disipliner og kunde med jevne mellomrom
– Koordinere mot innkjøp, fabrikasjon, installasjon og uttesting 
SystemverktøyKrav: MS Office
Ønskelig:Kundeverktøy tilsvarende Equinors; PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS
Offshore sertifikat:Fordel, ikke et krav

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top