HMS Koordinator (Inspektør) Onshore Rotasjon – Haugesund

Haugesund

Language: Norwegian is mandatory

Vi søker 3 ressurser med følgende oppstartsdatoer i rotasjon:

30.10.23
10.11.23
22.11.23
Vennligst gi tilbud om hvilke av disse datoene som passer.

Planlagt sluttdato: 31.07.24

Vi trenger 3 HMS-koordinatorer (inspektører) som vil jobbe i rotasjon, med 2 uker på og 3 uker av. Primært dagskift.

Arbeidsoppgaver:

• Rapportere til HMS-lederen i prosjektet
• Følge opp HMS-arbeidet i prosjektet
• Være proaktiv og systematisk i forebyggende HMS-arbeid
• Delta i risikovurderinger, sikkerhetsanalyser, før-jobb-møter, vernerunder og HMS-møter
• Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet
• Motivere personalet til å delta i forebyggende HMS-arbeid, inkludert HMS-rapportering av observasjoner og hendelser

Utdanning:

• Utdanning innen HMS foretrekkes, men relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning

Arbeidserfaring:

• Relevant erfaring fra petroleumsrelaterte/fornybarrelaterte prosjektarbeid eller bygg og anlegg

Kvalifikasjoner:

• Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk
• Gode samarbeidsevner
• Fleksibel med tanke på 14-21 dagers rotasjon

Søk nå