HMSS koordinator/Leder, Kollsnes

Kollsnes

Candidates without norwegian languageskills or valid workingpermit in Norway will not be considered

 

Varighet: ASAP – 28/02/2026

Språk: norsk og engelsk

 

Arbeidsoppgaver:

Utarbeide og følge opp HMSS-program og handlingsplaner i tråd med våre mål og prioriteringer, samt kundens forventninger.

Ha kjennskap til gjeldende interne krav, spesifikasjoner, relevante lover og forskrifter, og sørge for implementering i avdelingen og i prosjektene.

Kontinuerlig jobbe for forbedringer innenfor avdelingens og kontraktens mål for helse, miljø, sikkerhet, og sikring.

Delta i risikovurderinger i ulike prosjektfaser.

Samordne og rapportere HMSS-resultater internt/eksternt til kunden.

Samarbeide med kunder og underleverandører og sikre at HMS-krav og forventninger blir ivaretatt.

Initiere og delta på inspeksjoner, møter, osv., på installasjoner og anlegg.

Støtte prosjektorganisasjonen med opplæring og instruksjoner angående HMSS-prosesser, systemer, og verktøy.

Følge opp hendelser slik at organisasjonen kan lære av årsakene til hendelsene.

Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk. Gode samarbeidsevner. Fleksibel for skiftarbeid kveld, helg.

Utdanning:

Utdannelse innen HMS/Teknisk sikkerhet på Bachelor-/Masternivå er ønskelig, men lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Arbeidserfaring:

Relevant erfaring fra petroleumsrelatert/fornybarrelatert prosjektarbeid eller bygg og anlegg.

 

 

 

 

More Openings

Share This Job