HMSS koordinator, Rotasjon/Haugesund

Rotasjon/Haugesund

Candidates without norwegian languageskills or valid workingpermit in Norway will not be considered

Planlagt startdato: 15/03/2024 Planlagt sluttdato: 31/12/2026
Arbeidsbelastning: 100
Arbeidstidsplan: 14/21 rotasjon

Språk: norsk og engelsk

Arbeidsoppgaver:
Rapportere til HMS-lederen i prosjektet Følge opp HMS i prosjektet Være proaktiv og arbeide systematisk med forebyggende HMS-arbeid Delta i risikovurderinger, sikkerhetsanalyser for arbeid, før-jobb-samtaler, vernerunder og HMS-møter Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet Motivere personalet til å delta i det forebyggende HMS-arbeidet, inkludert HMS-rapportering av observasjoner og hendelser, samt håndtering av HMS-rapporter

Utdanning:
Utdanning innen HMS er ønskelig, men relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning

Arbeidserfaring:
Relevant erfaring fra petroleumsrelaterte/fornybarprosjekter eller bygg og anlegg

 

 

More Openings

Share This Job