Hywind MC & Commissioning

Stavanger, Bergen
Stilling:Commissioning Automasjon/SAS
Språkkrav:Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Utdannelse:Teknisk fagskole eller høyskole
Kompetanse og erfaring:Min. 5 års erfaring fra ferdigstillelse/systemutprøving/systemtesting og utprøving innen elektro / automasjonsleveranser. Forståelse for helheten i prosjektleveransene og evne å dele opp leveransene i mindre aktiviteter. Erfaring fra ingeniørarbeid innen SAS/automasjon.Jobbe integrert med prosjektorganisasjon. Solid kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk.
Arbeidsoppgaver:Input til planer for systemutprøving og overlevering av prosjektleveranser.Selvstendig planlegge MC- og systemutprøvingsaktiviteter.Delta aktivt i alle engineeringfaser og FAT/SAT.Samarbeid med tekniske disipliner for å etablere systemutprøvingsprosedyrer.Ansvarlig for å lage system boundaries og systemutprøvingsprosedyrer for elektro og automasjonsleveranser.Utarbeide systemutprøvingsprosedyrer og overlevere ihht til kundens krav og prosedyrer.Samarbeid internt i prosjektet og med Kunde for systemutprøving og overlevering av prosjekter.Lede gjennomføring av MC/Commissioning offshore.Jobbe i et integrert systemutprøvingsteam mellom Contraktør og Kunde der hovedoppgaver blir planlegging, etablering av prosedyrer og gjennomføring av offshore/onshore systemutprøving for automasjonsleveranser.
Systemverktøy:Krav: Offshore sertifikat, ARIS, ProCoSys og SAP(Equinor)
Ønskelig: Fagbrev
Offshore sertifikat:Ja
Oppstart/Varighet:ASAP/2 År

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top