LCI Koordinator

Bergen

Arbeidssted        Bergen

Språkkrav:           Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Utdannelse:        Høyskole eller universitet gjerne innenfor teknisk fag

Kompetanse og erfaring:             –             Min. 3 års erfaring som LCI ingeniør/koordinator for modifikasjonsprosjekter, helst med Equinor som kunde.

–             Solid erfaring fra dokumentstyringssystemer og dokumenthåndtering.

–             God multidisiplin forståelse, og forståelse av teknisk dokumentasjon.

–             Ønskelig med god kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk.

Arbeidsoppgaver:           

–             Verifisere og levere LCI-leveranse og LCI-innsamling fra Wood til kunde, og mellom Wood og utstyrsleverandører/underkontraktører ihht. prosedyrer og kundekrav.

–             Koordinering av LCI-leveransene før endelig overlevering til kunde til i kundesystem og sikre dataflyt mellom prosjekteringsregisteret og kundens systemer.

–             Dokumentstyring for prosjekterings- og leverandørdokumentasjon.

–             Oppdatering av interne og eksterne prosjektrelaterte databaser.

–             Sikre at prosjektrelaterte prosedyrer og kunders krav til dokumentstyring blir fulgt.

Systemverktøy:  Krav:      MS Office, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SEMI)

Oppstart: 01.04.2021

Varighet: 1 år

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top