MC & Commissioning – Inst/Aut

Stavanger
Stilling:MC & Commissioning Instrument/Automasjon
Språkkrav:Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Utdannelse:Teknisk fagskole eller høyskole
Kompetanse ,erfaring og Arbeidsoppgaver:Min. 3 års erfaring fra ferdigstillelse/commissioning/systemtesting og utprøving. Forståelse for helheten i prosjektleveransene og evne å dele opp leveransene i mindre aktiviteter. Erfaring fra ingeniørarbeid og jobbe intergrert med prosjektorganisasjon. Solid kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk.
Bidra i tidlig prosjekteringsfase med estimering av MC & Comm. arbeidsomfang i prosjekteringsfase og ferdigstillelse offshore samt plan.
Selvstendig planlegge MC- og commissioningaktiviteter.
Delta tidlig i engineeringfasen og være med på å sette opp plan.
Delta aktivt i alle engineeringfaser og FAT/SAT.Levere input til tekniske rapporter.
Verifisere dokumenter/tegninger som er relvante for MC og commissioning.
Utarbeide commissioningprosedyrer og overlevere ihht til kundens krav og prosedyrer.Koordinere med, samhandle og bidra med alle disipliner og prosjektleder internt i prosjekt samt med kunde, og tett oppfølging og samhandling med offshore.
Utføre MC/Commissioning offshore
Systemverktøy:Krav: Offshore sertifikat, ARIS, ProCoSys og SAP (Equinor)
Ønskelig: Fagbrev
Offshore sertifikat:

Oppstart og varighet
Ja


01.03.2021
1 år

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top