MC & Commissioning, Stavanger

Stavanger

NORSOK-experience is mandatory

Language: Norwegian

Duration: 2 Years

Utdanning:

Minimum krav er fagbrev, helst teknisk fagskole eller høyskole. Kompetanse og erfaring:

Erfaring:

 • Minimum 3 års erfaring innen ferdigstillelse, commissioning, systemtesting og utprøving.
 • Evne til å forstå helheten i prosjektleveransene og dele opp oppgavene i mindre aktiviteter.
 • Erfaring med ingeniørarbeid og integrert samarbeid med prosjektorganisasjoner.
 • Solid kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i tidlig prosjekteringsfase ved å estimere arbeidsomfang for MC (mechanical completion) og commissioning, både i prosjekteringsfasen og under ferdigstillelse offshore.
 • Selvstendig planlegge MC- og commissioningaktiviteter.
 • Delta tidlig i engineeringfasen og bidra til å utarbeide planer.
 • Aktiv deltakelse i alle engineeringfaser og FAT/SAT (factory acceptance testing/site acceptance testing).
 • Levere input til tekniske rapporter.
 • Verifisere dokumenter/tegninger relevante for MC og commissioning.
 • Utarbeide commissioningprosedyrer og overlevere i samsvar med kundens krav og prosedyrer.
 • Koordinere, samarbeide og bidra med alle fagområder og prosjektleder internt i prosjektet, samt opprettholde tett oppfølging og samarbeid med kunden og offshore-personell.

Systemverktøy: MS Office, ARIS, Procosys og SAP (Equinor)

Scroll to Top