#A Planlegger, Lindesnes

Lindesnes

Varighet: 1 år med mulighet for forlengelse.

Språk: Norsk skriftlig og muntlig, flytende

Vi søker nå etter en ressurs som kan støtte prosjektlederne med planlegging på portefølje- og prosjektnivå.

Arbeidsoppgavene på porteføljenivå inkluderer etablering av planstruktur, oversikt over prosjektplaner, ressursbelastning, bemanningsplan og etablering av struktur for fremdriftsrapportering. På prosjektnivå vil oppgavene omfatte detaljplanlegging i alle faser og disipliner, angivelse av prosjektets kritiske linje, fremdriftsoppfølging, timeoppfølging og produktivitetsoppfølging, samt utarbeidelse av status- og planrapporter.

Kvalifikasjoner:

Bachelor- eller Mastergrad innen tekniske fag

Programmer:

MS Projects og Safran

Søk nå!

Scroll to Top