Prosess Ingeniør

Harstad

Planned start date: 01.04.2021
Planned end date: 31.12.2022
Work Location: Harstad 

Job Responsibilities:• Prosjektingeniør prosess• Design og modifisering av eksisterende prosessanlegg• Utarbeidelse av UFD, PFD og P&ID• Dimensjonering av prosessutstyr• Prosessimuleringer• Utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter 

Required Education:• Ingeniørutdanning (Bachelor, Master) 

Required Work Experience:• Minimum 5 års erfaring innen olje og gass, fagområde prosess.• God erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid• God kunnskap om offshore prosessystemer• God kjennskap til Equinor prosjektstyring/IT-systemer (STID, ProcoSys, etc)• God kjennskap til tekniske krav ifb med fagene• Erfaring med tegning i Microstation

RequiredQualifications:• Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig• Personlige egenskaper: Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper, Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner. Proaktiv, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring. Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø. Forståelse av prosjektorientert arbeid og leveranser

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top