Prosjektleder

Stavanger
Stilling:Prosjektleder
Språkkrav:Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Utdannelse:Relevant Bachelor- eller Masterutdanning. Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
Kompetanse og erfaring:– Teknisk utdanning Minimum 5 års relevant prosjektledererfaring
– Erfaring fra V&M/MMO og Equinor som kunde
– God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne modifikasjonsprosjekter på
topside.
– God forståelse for oppbygging av estimater/planer.God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse.
Personlige egenskaper:Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening,  egen prestasjon, egen og andres trivsel og
motivasjon.
Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater.
Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ.
Arbeidsoppgaver:– Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje.
– Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av
gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.
– Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.
– Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres
ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem.
– Definere behov for kapasitet og kompetanse  gjennom etablering og vedlikehold av ressursplan for oppdraget. – Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører.
– Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav.
– Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer.
– Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene.
Systemverktøy:Krav: MS Office
Ønskelig:Kundeverktøy tilsvarende Equinors; PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS
Offshore sertifikat:Fordel, ikke et krav
Varighet/Oppstart:ASAP/1 År

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top