Prosjektleder

Stavanger

Språkkrav:           Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Utdannelse:        Relevant Bachelor- eller Masterutdanning.

Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Kompetanse og erfaring:

               –             Teknisk utdanning

               –             Minimum 5 års relevant prosjektledererfaring

               –             Erfaring fra V&M/MMO og Equinor som kunde

               –             God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter,

gjerne modifikasjonsprosjekter på topside.

–             God forståelse for oppbygging av estimater/planer.

–             God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse.

Personlige egenskaper:

               –             Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening, egen prestasjon,

egen og andres trivsel og motivasjon.

–             Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av

resultater.

–             Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være

nysgjerrig og kreativ.

Arbeidsoppgaver:           

–             Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje.

–             Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er

ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.

–             Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.

–             Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres,

planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert

styringssystem.

–             Definere behov for kapasitet og kompetanse gjennom etablering og vedlikehold av

ressursplan for oppdraget.

–             Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører.

–             Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav.

–             Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-

/endringsprosedyrer.

–             Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene.

Systemverktøy: 

Krav:                     MS Office

               Ønskelig:             Kundeverktøy tilsvarende Equinors; PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP,

ARIS

Offshore sertifikat:         Fordel, ikke et krav

Oppstart: ASAP

Varighet: 2 år

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top