#W1026 Prosjektleder

Stavanger
Stilling:Prosjektleder
Språkkrav:Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Utdannelse:Relevant Bachelor- eller Masterutdanning. Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
Kompetanse og erfaring:Teknisk utdanning Minimum 5 års relevant prosjektledererfaringErfaring fra V&M/MMO og Equinor som kundeGod forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne modifikasjonsprosjekter på topside. God forståelse for oppbygging av estimater/planer.God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse.
Personlige egenskaper:Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening,  egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon.Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater.Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ.
Arbeidsoppgaver:Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje. Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem.Definere behov for kapasitet og kompetanse  gjennom etablering og vedlikehold av ressursplan for oppdraget. Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører.Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav.Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer. Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene.
Systemverktøy:Krav: MS Office
Ønskelig:Kundeverktøy tilsvarende Equinors; PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS
Offshore sertifikat:Fordel, ikke et krav

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top