Senioringeniør Teknisk Sikkerhet

Stavanger, Bergen og Sandefjord
Stilling:Senioringeniør Teknisk Sikkerhet
Språkkrav:Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Utdannelse:Bachelor eller master i tekniske fag/ingeniør.
Kompetanse og erfaring:Min. 5 års relevant erfaring, helst fra modifikasjonsprosjekter og gjerne med Equinor som kunde. Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for leveranser innen teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø. Bred erfaring innen disiplinen både med teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø. Erfaring fra å lede diverse teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø gjennomganger. Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l. God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig. God multi-disiplin forståelse er et krav.
Arbeidsoppgaver:Ansvarlig for leveranser innen teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter. Estimering av arbeidsomfang for disiplinen i prosjekt. – Detaljengineering og utarbeide nødvendig teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner (analyser, dokumenter, tegninger). Risikogjennomganger både på design og installasjonsrisiko. Aktiv rolle i designgjennomganger, HAZID, HAZOP, SAFEOP, WEHRA etc. Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt, med offshore installasjonspersonell og med kunde.
Systemverktøy:Krav: MS Office
Ønskelig:Microstation, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)
Offshore sertifikat:Fordel, ikke et krav
Evt. annet:Behov for en proaktiv, løsningsorientert og selvstendig senioringeniør innen teknisk sikkerhet som både har et øye for detaljer og evne til samtidig holde overblikket og se det store bildet.
Oppstart/VarighetASAP/2 År

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top