Vedlikeholdskoordinator, Produksjon Industri: Farmasøytisk

Lindesnes

Vår kunde er ansvarlig for produksjonen av grunnsubstanser til kontrastmidler som brukes i medisinsk billedgjøring. Disse produktene produseres ved hjelp av et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg. Vår bedrift ligger i vakre omgivelser blant fjæresteinene i Lindesnes kommune. Innenfor feltet medisinsk billeddiagnostikk har deres produkter opplevd kontinuerlig vekst i over 40 år. Ønsker du å bli med på å videreutvikle dette industrieventyret?

Hovedoppgaver:

 • Planlegge og lede vedlikeholdsarbeidet i gjeldende produksjonsområdet (ukeplaner) inkludert ressursbehov
 • Rapportere status for vedlikeholdet i produksjonsområdet
 • Koordinere vedlikeholdsarbeidet og ressurser med andre områder
 • Tett samarbeid mellom produksjon, vedlikehold og pågående prosjekter
 • Opprette og lukke arbeidsordrer i vedlikeholdssystemet (Hexagon, tidligere Infor EAM)
 • Oppfølging og visualisering av uke KPI’er fra vedlikeholdssystemet (Hexagon, tidligere Infor EAM)
 • Oppfølging av ATS og Concern Reports
 • Skrive og gi arbeidstillatelser i eget område (kaldt-, varmt-, arbeid i høyden, trange rom)

Kvalifikasjoner:

 • Tekniker / ingeniør med noen års erfaring med planlegging av vedlikeholdsarbeid i industrien, og gjerne med erfaring fra farmasøytisk eller næringsmiddelindustri.
 • Gode lederegenskaper
 • En aktiv og positiv holdning til HMS og kvalitet
 • Evne å sette seg inn i nødvendige dataverktøy (vedlikeholdssystemet)

Hovedansvar:

 • Planlegge og styre vedlikeholdsarbeidet i gjeldende produksjonsområde (ukeplaner), inkludert ressursbehov
 • Rapportere status for vedlikehold i produksjonsområdet
 • Koordinere vedlikeholdsarbeid og ressurser med andre områder
 • Tett samarbeid mellom produksjon, vedlikehold og pågående prosjekter
 • Opprette og avslutte arbeidsordrer i vedlikeholdssystemet (Hexagon, tidligere Infor EAM)
 • Følge opp og visualisere KPI-er for uken fra vedlikeholdssystemet (Hexagon, tidligere Infor EAM)
 • Følge opp ATS og Concern Reports
 • Skape og gi arbeidstillatelser i eget område (kaldt, varmt, arbeid i høyden, trange rom)

Søk nå!

Scroll to Top