# Senior Ingeniør Teknisk Sikkerhet, Haugesund

Haugesund
Språkkrav: Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Utdannelse: Bachelor eller master i tekniske fag/ingeniør.
Kompetanse og erfaring: – Min. 5 års relevant erfaring, helst fra modifikasjonsprosjekter og gjerne med Equinor som kunde. – Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for leveranser innen teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø. – Bred erfaring innen disiplinen både med teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø. – Erfaring fra å lede diverse teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø gjennomganger. – Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l. – God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig. – God multi-disiplin forståelse er et krav.
Arbeidsoppgaver: –  Ansvarlig for leveranser innen teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter. – Estimering av arbeidsomfang for disiplinen i prosjekt. – Detaljengineering og utarbeide nødvendig teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner (analyser, dokumenter, tegninger). – Risikogjennomganger både på design og installasjonsrisiko. – Aktiv rolle i designgjennomganger, HAZID, HAZOP, SAFEOP, WEHRA etc.  – Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt, med offshore installasjonspersonell og med kunde.
Systemverktøy: Krav: MS Office  
Ønskelig: Microstation, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)
Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav
Evt. annet: Behov for en proaktiv, løsningsorientert og selvstendig senioringeniør innen teknisk sikkerhet som både har et øye for detaljer og evne til samtidig holde overblikket og se det store bildet.