#W1048 Senior Ingeniør Teknisk Sikkerhet

Stavanger, Bergen
Språkkrav:Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Utdannelse:Bachelor eller master i tekniske fag/ingeniør.
Kompetanse og erfaring:– Min. 5 års relevant erfaring, helst fra modifikasjonsprosjekter og gjerne med Equinor som kunde. – Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for leveranser innen teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø. – Bred erfaring innen disiplinen både med teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø. – Erfaring fra å lede diverse teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø gjennomganger. – Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l. – God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig. – God multi-disiplin forståelse er et krav.
Arbeidsoppgaver:–  Ansvarlig for leveranser innen teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter. – Estimering av arbeidsomfang for disiplinen i prosjekt. – Detaljengineering og utarbeide nødvendig teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner (analyser, dokumenter, tegninger). – Risikogjennomganger både på design og installasjonsrisiko. – Aktiv rolle i designgjennomganger, HAZID, HAZOP, SAFEOP, WEHRA etc.  – Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt, med offshore installasjonspersonell og med kunde.
Systemverktøy:Krav: MS Office
Ønskelig:Microstation, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)
Offshore sertifikat:Fordel, ikke et krav
Evt. annet:Behov for en proaktiv, løsningsorientert og selvstendig senioringeniør innen teknisk sikkerhet som både har et øye for detaljer og evne til samtidig holde overblikket og se det store bildet.

More Openings

Share This Job

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Scroll to Top