PRE Koordinator

Kompetanse: Tidligere erfaring som pakkeingeniør, oppfølging av pakkeingeniører i prosjekter eller engineeringsleder og lignende. Multidisiplin erfaring Arbeidsoppgaver: Oppfølging av innkjøpspakker i prosjekt i henhold til prosedyrer og spesifikasjoner. Ansvar for koordinering og nødvendig opplæring av pakkeingeniører samt påse kvalitetsmessig oppfølging av underleverandører Ansvar for å organisere jevnlige møter med pakkeingeniører, innkjøpere, LCI-koordinator, DCC og MC-ansvarlig […]

PRE Koordinator Read More »