MC Felt ing – EIT, Stavanger

Stavanger

Candidates without NORSOK-experience or valid norwegian workingpermit will not be considered

Planlagt startdato: Så snart som mulig – I henhold til avtalen
Planlagt sluttdato: 31.12.24

Arbeidsavtale – Vanlig arbeidsuke
Kategori: I henhold til avtalen

Lokasjon: ALLE steder – Tilbudet MÅ spesifisere ønsket sted.

Arbeidsoppgaver:
• Delta i alle faser av et prosjekt, fra studie til gjennomføring
• Bidra med MC-inndata til planlegging, strategi og rapporter/dokumenter
• Definere systemmatriser, grenser og MC-pakker
• Gi inndata til MC-sjekklister
• Bidra til god kommunikasjon på tvers av fagområder og steder
• Delta i MC/FAT-utsjekk hos våre leverandører
• Følge opp prosjekter i gjennomføringen gjennom utførende MC/feltarbeid

Krav til utdanning:
• Minimum fagbrev innen EIT-fagene
• Bachelor eller teknisk fagskole er ønskelig, men ikke påkrevd
• Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Krav til erfaring:
• Ønskelig med erfaring fra bransjen eller tilsvarende stilling
• Ønskelig med felt/praktisk erfaring
• God datakompetanse, bruk av digitale ferdigstillelsesverktøy
• Gode norskkunnskaper og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Krav til kvalifikasjoner:
• Du er ansvarlig og har gode HMS-holdninger
• Du er visjonær og ønsker å bidra til å finne nye løsninger og metoder
• Vi ser på deg som fleksibel og løsningsorientert
• Du er åpen for nye ideer, og du bruker din kompetanse og erfaring til å utvikle dine kollegaer og organisasjonen vår

 

Søk nå!