Senior Engineer Pipe Support, Bergen and Haugesund

Bergen and Haugesund

NORSOK-experience and norwegian languageskills are mandatory

Rolle 1: Bergen

Duration: 2 years

Språkkrav: Flytende norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Utdannelse: Teknisk utdannelse på MSc- eller BSc-nivå (relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning)

Kompetanse og erfaring:

 • Minimum 5 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter.
 • Lang erfaring med pipe support og produksjon av tegninger i offshoreprosjekter.
 • Erfaring med oppfølging av fabrikasjon, installasjon av produsert materiale og oppdatering av as-built-dokumentasjon.
 • God kjennskap til NORSOK- og ISO-standarder.
 • Flytende i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig (norsk som arbeidsspråk).

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre prosjekter fra studiefase til ferdigstillelse.
 • Utføre pipe support (E3D) statisk og dynamisk
 • Kontrollere estimater, design og tegninger.
 • Gi veiledning, oppfølging og støtte til ingeniører i deres oppgaver (design, beregninger og tegningsproduksjon).
 • Tegningsproduksjon i E3D.
 • Eksportere MTO (Materials Take-Off).
 • Utarbeide fabrikasjons- og arbeidspakker.
 • Delta i møter med prosjektledelsen for å avklare arbeidsomfang og koordinere arbeidet med ingeniørgruppen.
 • Utføre offshore-befaringer ved behov.

Systemverktøy: Krav: MS Office, PDMS/E3D for design og tegning. Ønskelig: STAAD.Pro.

Offshore sertifikat: Ikke påkrevd.

Evt. annet: Ønskelig erfaring inkluderer:

 • Multidisiplin forståelse.
 • Kjennskap til Equinors spesifikke krav.
 • Erfaring med samarbeid mellom nasjonale og internasjonale kontorlokasjoner.

Rolle 2: Haugesund


Planned start date: ASAP
Planned end date: 31.12.24

Language: English

Job Responsibilities:

• Checking of pipe support design and drawings
• Pipe support design
• Follow up on and report progress on plan

Education:

• Technical bachelor’s degree within relevant area


Work Experience:

• 3-5 years’ experience with pipe support design in PDMS
• Experience with brownfield projects and bolted solutions for pipe supports frames is required.
• Experience with pipesupport checking is required.
• Construction experience in addition to engineering experience is an advantage.
• Experience with Aibel’s engineering systems and method is an advantage.

Qualifications:

• Proactive and independent
• Communicate well with others
• Be flexible and able to solve problems in cooperation with the team and other disciplines

Scroll to Top