#W Senior Prosess Ingeniør, Bergen

Bergen
Job Description


Språk: Norsk og Engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Varighet: 2 år

Vår kunde har behov for en pådriver innen prosess disiplinen med gode kommunikasjonsegenskaper.

Utdannelse:


Bachelorgrad innen prosessfag er en forutsetning.
Minimum 5 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter, i god samhandling med operatør som kunde.
Erfaring med ansvar for leveranse av prosesser i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter
Sterk kunnskap innen prosessdisiplinen, offshore prosess systemer, prosesskontroll og utility systemer.

Erfaring:

God kjennskap til operatørkrav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk
Ansvarlig for leveranser innen prosess disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
Erfaring med dimensjonering av prosessutstyr og prosess simuleringer.
Offshore erfaring fra surveys
Arbeidsomfang estimering i prosjekt.
Prosesstekniske beregninger & detaljert prosessfilosofi, prosessdesign og tegningsunderlag.
Prosessteknisk underlag for innkjøp og innen disiplinen ihht. krav og spesifikasjoner.
Eierskap i designgjennomganger, HAZOP, SAFEOP etc.
Koordinering med andre disipliner

System: MS Office
Ønskelig: Microstation, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)

Søk nå!

   


   
Scroll to Top