Elektroingeniør, Stavanger

Stavanger

Candidates without NORSOK experience or fluid norwegian languageskills, will not be considered

Language: Norwegian

Varighet: ASAP – 31.08.25

Bakgrunn:

Minimum grad innen Teknologi med relevante fagbrev

Erfaring:

4 til 7 år, innenfor offshore-relaterte prosjekter
Kunnskap om relevante standarder som Ptil, ATEX, IEC61892 og Norsok
Evne til å kommunisere på norsk, både muntlig og skriftlig.
Kunnskap om modifikasjoner på offshore installasjoner under drift

Må ha gyldig norsk offshore opplærings- og helsebevis


Arbeidsoppgaver:

Produsere ny dokumentasjon og tegninger, slik som Heat Trace Layouts og beregninger, oppsett for lys og små kraftsystemer, osv.
Revidere eksisterende dokumentasjon og tegninger
Produsere arbeidspakker for installasjon, på norsk
Utarbeide dokumentasjon for selektivitetsberegninger
Disiplinsjekk og godkjenning av dokumenter og tegninger produsert i prosjektet
Bestille alle elektriske materialertil offshore installasjon
Må kunne forstå P & ID-er og tegninger fra ulike fagområder
Diskusjoner med klient- og leverandørrepresentanter for å finne optimale tekniske løsninger

Søk nå!