# AW Senior LCI Coordinator, Stavanger

Stavanger

Fluent norwegian languageskills are mandatory

LCI koordinator
Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Høyskole eller universitet gjerne innenfor teknisk fag
Min. 3 års erfaring som LCI ingeniør/koordinator for modifikasjonsprosjekter, helst med Equinor som kunde. Solid erfaring fra dokumentstyringssystemer og dokumenthåndtering.God multidisiplin forståelse, og forståelse av teknisk dokumentasjon. Ønskelig med god kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk. «Metadata» og «LCI milepæler» er velkjente begrep
Verifisere og levere LCI-leveranse og LCI-innsamling fra Wood til kunde, og mellom Wood og utstyrsleverandører/underkontraktører ihht. prosedyrer og kundekrav.Koordinering av LCI-leveransene før endelig overlevering til kunde til i kundesystem og sikre dataflyt mellom prosjekteringsregisteret og kundens systemer.Dokumentstyring for prosjekterings- og leverandørdokumentasjon.Oppdatering av interne og eksterne prosjektrelaterte databaser.Sikre at prosjektrelaterte prosedyrer og kunders krav til dokumentstyring blir fulgt.
Krav: MS Office, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SEMI)

Søk nå!

Scroll to Top