LCI Coordinator, Stavanger

Stavanger

Fluent norwegian languageskills are mandatory

Duration: 2 years with possibility of extension

Det er viktig at kandidater har erfaring med følgene programmer:
Procosys & STID & Proarc

Språk: Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Høyskole eller universitet gjerne innenfor teknisk fag eller minimum 5 års erfaring innen LCI/Dokumentkontroll

Erfaring:

Erfaring innen olje&Gass

Kunnskap om internasjonale koder og standarder
Kompetanse i ingeniørmerkeinformasjonssystemene Procosys og STID
Kompetanse i dokumenthåndteringssystemene ProArc og STID
God beherskelse av både norsk og engelsk
Fordel å være kjent med EqHub
Proaktiv og serviceinnstilt

Oppgaver:


Sikre og koordinere riktig gjennomføring av LCI-aktiviteter
Overvåke og rapportere fremgangen av LCI i forhold til milepæler
Assistere PRE og oppstartsmøter med leverandører
Verifisere LCI-overlevering
Verifisere endelige LCI-leveranser før overlevering til klienten
Registrere og følge opp både leverandør- og ingeniørdokumentasjon
Gi prosjektpersonell råd angående dokumenthåndtering og LCI-krav

 
Søk nå!