Metode – Energimontør, Haugesund

Haugesund

Candidates without NORSOK-experience or valid workingpermit in Norway, will not be evaluated

Planlagt startdato: ASAP
Planlagt sluttdato: 31/12/2025

Vi ønsker en person med erfaring innen montering av sterkstrømsutstyr. Den ideelle kandidaten bør ha en grundig forståelse av tegninger og arbeidsbeskrivelser, være dyktig i kommunikasjon og samarbeid, og trives med å jobbe i team. Erfaring med arbeidspakker er også en fordel.

Arbeidsoppgaver:

Kontrollere tegninger, MTO (Material Take Off) og sjekke om materiell er bestilt.
Fokusere på HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet).
Aktivt bidra med egen erfaring fra montering av sterkstrømsutstyr.
Utarbeide og distribuere arbeidspakker med nødvendig informasjon for at operatøren kan utføre jobben på en trygg og effektiv måte.
Delta i studier.

Utdanning:

Sertifisert energimontør.
Fagbrev innen E&IT fagene.
Annen relevant erfaring, kurs og utdanning innen instrumentering som kan kompensere for punktene over.

Arbeidserfaring:

Lang erfaring fra offshore/onshore-arbeid.

Erfaring med metodearbeid fra tidligere.

Kvalifikasjoner:

Erfaring med Construction Metode.

Trives med teamarbeid.

Positivt humør.

Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk.

Kjennskap til SAP er en fordel.

Sertifikater:

Gyldig FSE- og EX-kurs.

Offshore-sertifikat og helseattest.