Metode – Workprep Struktur, Haugesund

Haugesund

Candidates without valid workingpermit in EU or NORSOK experience will not be evaluated

Planlagt startdato: ASAP

Work schedule: 14-21 rotasjon

Planlagt sluttdato:30/06/2025

Vi trenger å styrke Construction innen metode og arbeidspakker innen struktur.
Kandidater må ha construction erfaring fra landanlegg eller offshore.
En som liker å jobbe i team, være fremover lent og aktiv deltager mot de andre avdelingene i prosjektet.

 • Metode arbeid og arbeidspakker innen struktur.
  • Beskrive jobbene i arbeidspakken på en slik måte at den blir utført på en sikker og god måte.
  • Input til plan
  • Kunne ta ut nødvendig dokumentasjon – plot planer – 3D bilder etc.
  • Utarbeide arbeidspakker, beskrivelse på norsk.
  • Assistere jobben ved utførelse

Utdannelse:

 • Fagbrev innen plate arbeid eller tilsvarende

Erfaring:

 • Ha erfaring fra metode arbeid i tilsvarende oppgaver
  • Ha Construction erfaring fra offshore / onshore arbeid, erfaring fra formanns arbeid med bruk av PC

Kvalifikasjoner:

 • Like å jobbe i team
  • Godt humør
  • Gode engelsk og norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
  • Gode data kunnskaper