#W Piping Design Engineer, Bergen

Bergen

NORSOK-experience and norwegian workingpermit is mandatory

Språk: Norsk og Engelsk

Varighet: 2 år

Språk: Flytende i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig Minimum bachelor- eller masternivå utdanning

Utdannelse: Minimum Bachelor eller Master

Erfaring:

 • Minimum 5 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter, gjerne med Equinor som oppdragsgiver.
 • Erfaring med selvstendig arbeid i flerfaglige studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for piping leveranser.
 • Solid kompetanse innen rørteknisk design og bruk av PDMS/E3D 3D-modelleringsverktøy.
 • Erfaring og praktisk kunnskap om installasjonsmetoder for piping.
 • Evne til å forstå og erfare koordinering av grensesnitt internt i disiplinen mellom layout, pipe stress og pipe support.
 • Erfaring fra offshore-aktiviteter som for eksempel inspeksjoner er en fordel.
 • Fordelaktig med erfaring innen spesifisering og innkjøp av manuelle ventiler.
 • God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.
 • Fordel med kunnskap om pipe support-standarder og design i PDMS/E3D.

  Oppgaver:
 • Ansvarlig for rørtekniske leveranser i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
 • Estimering av rørteknisk arbeidsomfang i prosjekter.
 • Utarbeide tekniske løsninger for rørtekniske og layout disipliner og levere teknisk dokumentasjon i samsvar med kundekrav og spesifikasjoner.
 • Selvstendig modellering av rør i PDMS og utarbeidelse av tegningsunderlag og MTO.
 • Organisere og koordinere oppmålingsaktiviteter.
 • Planlegging og oppfølging av prefabrikasjon og installasjon
 • Koordinere og opptre som faglig leder i prosjekter ved behov.
 • Samarbeid og koordinering med andre disipliner internt i prosjektet og med kunden.

  Systemverktøy:
  Krav: MS Office, PDMS/E3D for design og tegning.
  Ønskelig: Microstation, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS).

  Behov for en faglig leder innen piping disiplin som er komfortabel med kundekommunikasjon og som ved behov kan lede mindre oppdrag der hovedvekten er på piping oppgaver.

Scroll to Top