Prosjekt Planlegger, Bergen

Bergen

Candidates without norwegian fluency or minimum 2 years of NORSOK-experience will not be considered

Språkkrav: Norsk og engelsk må beherskes flytende, både muntlig og skriftlig. Utdannelse: Høyskole eller universitetsutdanning, gjerne innenfor tekniske fag.

Varighet: 2 år

Arbeidsoppgaver:

 • Innhente informasjon om tidsrammer, milepæler, ressursbehov og eventuelle spesielle kompenserende tiltak.
 • Ha god tverrfaglig forståelse og innsikt i teknisk dokumentasjon.
 • Utarbeide og oppdatere alle overordnede prosjektplaner.
 • Bidra til at prosjektmedarbeidere forstår gjennomføringsplanene og de betingelsene som gjelder mot kontraktuelle og interne milepæler/leveranser.
 • Hente ukentlig/månedlig fremdriftsrapportering fra alle bidragsytere og behandle dette i plansystemer.
 • Være ansvarlig for formidling av fremdriftsinformasjon til organisasjonen.
 • Følge med på kritiske linjer i prosjektet, varsle om avvik og bidra til å foreslå tiltak basert på analyser fra plansystemet.
 • Delta aktivt i risikostyring.
 • Følge opp og gjennomgå underleverandørenes planer, samt delta på møter som er kritiske for gjennomføringen eller med kritiske planleveranser.

Kompetanse/Erfaring:

 • Minimum 2 års erfaring med prosjektplanlegging innen ulike typer olje/gass-relaterte modifikasjonsprosjekter, nybygg og studier.
 • God teknisk og praktisk forståelse av prosjektgjennomføring fra EPCI (C) design, dokumentasjon, innkjøp, fabrikasjon til installasjon og driftsetting.
 • God overordnet kontraktsforståelse.

 

More Openings

Share This Job