Senior LCI Engineer, Bergen , Stavanger Sandefjord eller Oslo

Bergen , Stavanger Sandefjord eller Oslo

Kompetanse og erfaring:

 • Mer enn 3 års erfaring som ingeniør og/eller LCI-koordinator på modifikasjonsprosjekter hos kontraktør med Equinor som kunde
 • God kompetanse på Equinors tekniske LCI-krav (Technical Requirements, TR)
 • God forståelse av Equinors LCI solution
 • Høy Excel-kompetanse (skrive formler, bruke filtrering, gjøre avansert sortering, etc.)
 • Evne til å tilegne seg nye dataverktøy raskt
 • God norsk og engelsk muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper:

 • Evne til og interesse for å jobbe strukturert, metodisk og standardisert
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Utholdenhet og evne til å ha mange baller i luften samtidig
 • Både øye for detaljer og for det større bildet

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Delta i arbeidet med å definere prosjektenes tag- og dokumentscope
 • Produsere rapporter fra mange ulike systemer, avdekke mangler og feil, og rapportere det til rette aktører
 • Gjøre konsistenssjekk mellom ulike systemer
 • Bidra til at ingeniørene behersker nødvendige LCI-verktøy og forstår kravene, ved å presentere metodikker og krav, gjennomføre opplæring og yte support
 • Sørge for at utestående LCI blir fremskaffet og registrert på korrekt måte til rett tid ved å følge opp og samarbeide med mange ulike prosjektaktører
 • Samle inn og overlevere underlag for kundens vedlikeholdsprosjektering og følge opp at det blir utført til riktig tid
 • Lede interne og eksterne møter hvor LCI er tema
 • Forberede data-underlag til og foreta formell overlevering av LCI til kundene
 • Bidra til å forbedre og effektivisere våre arbeidsprosesser og systemer

Krav til utdanning:

 • Teknisk Bachelor eller Master, helst innen data eller hvite disipliner

Verktøy:

 • Excel
 • ProCoSys
 • STID
 • SAP (M5)
 • SEMI / EQHUB

Krav til språk:

 • Må snakke og skrive norsk godt, i dagligtale og profesjonelt
 • God engelsk muntlig og skriftlig formuleringsevne

Oppstart og varighet:

 • ASAP – 31.12.2025