PRE Koordinator

Kompetanse:

 • Tidligere erfaring som pakkeingeniør, oppfølging av pakkeingeniører i prosjekter eller engineeringsleder og lignende.
 • Multidisiplin erfaring

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av innkjøpspakker i prosjekt i henhold til prosedyrer og spesifikasjoner.
 • Ansvar for koordinering og nødvendig opplæring av pakkeingeniører samt påse kvalitetsmessig oppfølging av underleverandører
 • Ansvar for å organisere jevnlige møter med pakkeingeniører, innkjøpere, LCI-koordinator, DCC og MC-ansvarlig for å sikre leveranser i tide i henhold til tidsrammer.
 • Sørge for kunnskapsdeling mellom pakkeingeniører på tvers
 • Innhente relevant informasjon fra andre prosjekter.
 • Støtte pakkeingeniørene i sitt daglige arbeid, og fasilitere støtte i organisasjonen.
 • Rapportere til prosjekteringsleder om utfordringer og opplæringsbehov.
 • Koordinere verifikasjoner hos leverandører (design-møter, FAT, EFAT, etc.).
 • Sørge for å fange opp fremdrift og evt. forsinkelser fra leverandører og gjøre dette oversiktelig i prosjektrapporter til kunde.
 • I samarbeid med innkjøper, etablere statusrapport med behovsdatoer for typiske leveranser i innkjøpspakkene (teknisk rekvisisjon, PO, verifikasjoner, LCI-leveranser, FAT, etc.)
 • Avklare grensesnitt mellom innkjøp og pakkeingeniører. Sørge for tydelige avklaringer, for å sikre essensielle leveranser.
 • Kommunikasjon med leverandører skal skje via pakkeingeniør eller innkjøper.
 • Bistå ved utfordringer for pakkeingeniør eller innkjøper.
 • Koordinere pakkeingeniørene relatert til kvalitet og konsistens på utgående forespørselsgrunnlag

Utdannelse:

 • Teknisk utdannelse fra høyskole eller universitet.

Søk nå!
Merk Mail med “PRE Koordinator”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *