MC Felt ingeniør HVAC, Bergen

Bergen

Candidates without NORSOK-experience or valid norwegian workingpermit will not be considered

Planlagt start dato; ASAP 
Planlagt sluttdato; 31.12.24
Stillingen er lokalisert på Mongstad, med muligheter for å jobbe delvis på Kokstad-kontoret etter hvert.

Ansvarsområder inkluderer:

Ansvarlig for etablering av MC-omfang i ProCoSys.
Definere systemmatrise, grenser og MC-pakker.
Følge prosjekter under gjennomføring gjennom MC/feltarbeid.
Bidra med MC-input til planer, strategier, og rapporter/dokumenter.
Delta på MC/FAT-utsjekker hos våre leverandører.


Utdanning:

Minimum fagbrev innen mekaniske/struktur/rørfag.
Bachelor eller teknisk fagskole er ønskelig, men ikke påkrevd.
Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Arbeidserfaring:

Ønskelig med erfaring fra bransjen eller tilsvarende stilling.
Ønskelig med felt/praktisk erfaring.
Gode datakunnskaper, bruk av digitale ferdigstillelsesverktøy.
God kjennskap til norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Kvalifikasjoner:

Ansvarsfull med gode HMS-holdninger.
Visjonær og ønsker å bidra til å finne nye løsninger og metoder.
Betraktes som fleksibel og løsningsorientert.
Åpen for nye ideer, bruker din kompetanse og erfaring for å utvikle kolleger og organisasjonen vår.

Søk nå!