Prosjekt IS/IT koordinator, Stavanger, Bergen, Oslo

Stavanger, Bergen, Oslo

Candidates without valid norwegian workingpermit will not be considered

Varighet: 2 år

Språkkrav: Norsk foretrekkes, men er ikke påkrevd.

Utdannelse: Ideelt sett en høyskole- eller universitetsutdannelse, gjerne innenfor et teknisk fagområde.

Ferdigheter og Erfaring:

 • God kompetanse innen generell databehandling.
 • Høy kompetanse med MS Office-verktøy (Excel, Word, Outlook, Teams, osv.).
 • Kjennskap til grunnleggende tilgangskontroll i IS/IT-systemer.
 • Erfaring med arbeid i ulike datasystemer som brukes i næringslivs- og kontormiljøer.
 • Evne til å opprettholde oppmerksomhet på skriftlige detaljer og håndtere flere oppgaver samtidig.

Ansvar og Arbeidsoppgaver:

 • Være hovedkontaktperson for spørsmål knyttet til IS/IT.
 • Sikre at prosjektmedlemmer og leverandører har tilgang til alle nødvendige systemer og verktøy i samsvar med deres roller og ansvar i prosjektet.
 • Opprettholde en kontinuerlig oppdatert oversikt over prosjektpersonell, inkludert leverandører, deres nødvendige tilganger og status for søknader og tilganger.
 • Sørge for at alt personell signerer nødvendige taushetserklæringer og oppbevarer dem på en pålitelig måte.
 • Administrere gjennomføringen av nødvendig opplæring innen IS/IT i prosjektet.
 • Gi brukerstøtte for grunnleggende IS/IT-funksjonalitet knyttet til oppsett og bruk av eksterne datasystemer.
 • Aktivt fremme etterlevelse av prosjektets og kundenes krav til IS/IT-sikkerhet for å opprettholde kundenes tillit til våre tilgangsstyringssystemer og sikkerhetsinnstillinger.
 • Ta nødvendige handlinger på oppgaver, utfordringer og krav fra kunden eller andre, og eskalere teknisk krevende utfordringer til prosjektets IS/IT-sjef ved behov.